wz

 

Učební pomůcky a zásada názornosti

 

 

Publikace "Učební pomůcky a zásada názornosti je dostupná pod tímto odkazem"

 

 

 

Klíčová slova: názornost, zásada názornosti, učební pomůcka, didaktická technika

 

Počítač ve vzdělávání : modul 1 Publikace pojednávající o využití počítače ve vzdělávání (soubor pdf) 
Počítač ve vzdělávání : modul 2 Publikace pojednávající o využití počítače ve vzdělávání (soubor pdf) 
Infotech 2007 - moderní ICT ve vzdělávání Sborník z mezinárodní vědecko-odborné konference (soubor pdf) 
Učební pomůcky a zásada názornosti Publikace pojednávající o učebních pomůckách a zásadě názornosti (soubor pdf)  
Elektrotechnické stavebnice Publikace pojednávající o elektrotechnických stavebnicích (soubor pdf)
Virtuální počítač ve vzdělávání Publikace pojednávající o možnostech využití virtuálního počítače ve vzdělávání (soubor pdf)